20 септември 2009

НЕДЕЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ, 27 септемвриСлово за тайнството кръщение
(проповед на пастор Даниел Топалски)

Очаквайте публикуването на избрани откъси от документа "Чрез вода и Дух", в който е изложено разбирането на Обединената методистка църква за тайнството кръщение.

На 6 октомври ще празнуваме тайнството кръщение заедно с трима младежи от нашата църква, след което заедно ще участваме в Господнята трапеза.