22 януари 2010

Помощ за бедстващите методисти в Хаити
Всички дарения, събрани на богослуженията на 24 и 31 януари, ще бъдат изпратени в помощ на пострадалите семейства от Методистката църква в Хаити.

Тази инициатива е отговор на писмото, което получихме от пастор Бедрос Алтунян, Суперинтендант на Евангелска методистка епископална църква в България:


До всички пастири и проповедници на ЕМЕЦ в България
До всички Методистки църкви в България

От секретариата на Епископа получихме тревожно писмо за бедственото положение в Хаити. Заедно с голямата национална трагедия за целия народ, нашето внимание е насочено към нуждите на Методистката църква в Хаити. Тя наброява 12 000 членове. В много голяма нужда са пострадалите семейства на много пастири и миряни на църквата. Разрушени са църковни сгради, училища на църквата и една клиника.

Има апел към нас да подпомогнем бедстващите семейства със средства от специален дискос. Моля ви да уведомите тази неделя във всички църкви за голямата нужда на наши братя и сестри и следващата неделя (31 януари) да се събере дискоса. Уведомете веднага офиса във Варна за събраните дарения, а секретариата в Цюрих ще направи необходимото, за да достигнат възможно бързо до нуждаещите си.

Църквата в България е получавала многократно подобни дарения при бедствия и кризи, събирани от Методистки църкви от много страни. Днес имаме възможност да покажем на дело нашата солидарност и съпричастност.

С благодарност за вашата жертва

П-р Б. Алтунян

ПРЕДСТОЯЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ОТ СЕДМИЦАТА НА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО
НЕДЕЛЯ, 10 ч.

МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА - РУСЕ
ПРОПОВЕД НА ПАСТОР ИВАЙЛО СЯРОВ (Баптистка църква - Русе)

КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА "СВ. ПАВЕЛ ОТ КРЪСТА" - РУСЕ

ПРОПОВЕД НА ПОСТОР ДАНИЕЛ ТОПАЛСКИ (Методистка църква - Русе)

20 януари 2010

Снимки от богослужението в сряда от Седмицата на молитва за християнско единствоБОГСЛУЖЕНИЕ В СРЯДА ОТ СЕДМИЦАТА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО


20 ЯНУАРИ 2010 г., 18 ч.

АКО НЯМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИСЪСТВАТЕ, СЛЕДВАЙТЕ ТЕКСТА НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО ТАМ, КЪДЕТО СЕ НАМИРАТЕ. УТРЕ ОЧАКВАЙТЕ СНИМКИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛ.

С – свещенослужител
Н – народ
І. Събиране и откриване – пастор Даниел Топалски
Химн за събиране – „В Тебе сме едно” (МЛ 101) – повтаря се 3 пъти

Диалог за откриване – пастор Даниел Топалски
С: „Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви”.
Н: „Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.”
С: Писано е: Христос ще страда и ще възкръсне от мъртвите на третия ден; и ще проповядваме в Негово име обръщане на сърцето и опрощаване на греховете на всички народи, като се започне от Йерусалим.
Н: Именно ние сме Негови свидетели.

Приветствени слова – о. Валтер, пастор Ивайло Сяров

Химн – „Небесни Отче” (МЛ 117)

Молитва за откриване – пастор Ивайло Сяров

С: Нека да се помолим. О, Христе, Който възкръсна, Ти, Придружителю на учениците по пътя към Емаус, бъди до нас по пътя към вярата. По пътя на живота, при всяка среща
пробуди у нас съчувствие да приемем другия и да изслушаме неговата история.
Съживи нашето желание да възвестяваме Словото Божие. Нека то да освети и възпламени нашите сърца на свидетели. Дай Своя Святи Дух, да ни научи на изкуството да обясняваме Писанията, та да се отворят очите ни и да те познаят.
Дай ни смелостта да бъдем уязвими, та да могат братята и сестрите, които ни срещат, да Те познаят в нас, а ние да можем да Те преоткрием в тях. Амин.

II. Служение на Словото Божие

Химн за възхвала на Евангелието - „Думи на живот” (МЛ 120)

Четене на висок глас пред народа на глава 24 от Евангелието според Лука – п-р Ивайло Сяров (присъстващите слушат изправени евангелския текст)

Проповед – о. Валтер Горра

Химн – „Слава приеми”

Знака на мира – пастор Ивайло Сяров
С: Мирът Господен да бъде с всички вас.
Н: Възкръсналият Христос е наистина сред нас.
С: Поздравете се един друг с тези думи.

Никео-Константинополски символ (без filioque) – пастор Даниел Топалски

Химн – Cantate Domino

III. Застъпническа молитва
И.С.: Боже, Сътворителю и Спасителю, ние Те прославяме за всички наши общности, които искат да изповядват заедно, с думи и дела вярата си във Възкръсналия Христос, в Когото ние получаваме нов живот.
Нека така да напредваме в своите икуменически ангажименти, че да бъдем по-единни в благодарността за творението, както и в своите конкретни действия в служба на живота.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

О. Валтер: Боже, Който показа Своето присъствие в нашата история, ние Ти благодарим, че ни придружи и ни даде Своя Син, за да открием Твоята любов и да споделим Твоята слава.
Води стъпките на всички свидетели на Евангелието към съвършено единство в задълбочено и търпеливо вслушване в културите и човешката история. Помогни на страдащите в Хаити и на всички, които им оказват помощ.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

Д. Т.: Боже, Който никога не ни изоставяш, ние Ти благодарим за опита, който почерпихме от разговора на Възкръсналия Христос с двамата ученици от Емаус. Дай ни да усетим отново присъствието на Христос, Който върви заедно с нас по пътя, стопля сърцето и просветлява ума ни, та да бъдем свидетели на Твоето дейно присъствие в могъществото на Неговото Възкресение.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

И.С.: Боже, от Когото идва всеки съвършен дар, ние Ти благодарим, тъй като Ти не спря от самото начало да издигаш от поколение в поколение неизброимо множества от свидетели, които да ни предават вярата на апостолите. Ние ти благодарим за делото на св. братя Кирил и Методий и за подвига на техните ученици, донесли на народа ни светлината на Твоето Слово.
Дай ни да бъдем верни на това наследство от вяра и изобретателни, за да отворим заедно нови пътища за Евангелието.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

О. Валтер: Боже на състраданието, ние Ти благодарим, защото Ти помири света чрез Кръста на Твоя Син. Боже, направи да нарасне в нас вярата, която да бъде за нашите църкви и за всеки от нас сила, за да сме в Христос и с Неговия пример все по-солидарни хора в живота, в страданието и в смъртта си.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

Д. Т.: Боже, на Когото ние отдаваме своята надежда, ние Те възхваляваме за обещанието на Исус: „И Аз съм с вас завинаги чак до свършека на света”.
Виж съмненията, които надничат от нашите сърца по пътя към християнското единство. По примера на предводителите на икуменизма от Конференцията в Единбург през 1910 година, ни дай кураж заедно да изповядаме страховете си и да възстановим доверието помежду си през тази година, вървейки напред по пътя към изпълнение на Твоята воля.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

Отче наш (заедно събрание и свещенослужители)

Химн – „Ти си достоен, Господи” (МЛ 8)

IV) Изпращане

Молитва за обвързване – пастор Ивайло Сяров
С: Да се помолим заедно :
Н: Господи, вземи ни и ни отведи там,
където Ти искаш да бъдем.
Направи така, че ние да не бъдем само
пазители на едно наследство,
но живи знаци за Твоето Царство, което идва.
Възпламени ни със страст за справедливост и мир
сред народите.
Изпълни ни с вяра, надежда и любов,
които изграждат Евангелието
и ни направи ЕДНО в силата на Святия Дух,
та да повярва светът,
а Името Ти да бъде осветено в нашия народ
и Твоята Църква да може да бъде призната
и действително обединена в едно тяло.
Ние се ангажираме да Те обичаме, да Ти служим и да Те следваме
не като чужди едни на други, а като истински поклонници.
Амин.

Благослов за изпращане – о. Валтер
С: „ Благодатта на Исус Христос, нашия Господ,
Божията любов и общението на Светия Дух
да бъдат с всички вас”.
Н: И с твоя дух.

Думи за изпращане – Д.Т.
С: Днес Възкръсналият Христос ни заяви: «Както Отец Ме прати, така и Аз ви пращам».
Н: Амин.
С: Благата Вест за Възкресението на Исус ни бе известена: „И ние сме свидетели за това”. Идете си с мира на Христос. Алелуя !
Н: Благодарим на Бога. Амин. Алелуя !

Песен за изпращане № 328 - „Самото основание” (свещенослужителите излизат)

18 януари 2010

РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА - ВТОРНИК, 19 ЯНУАРИОт 18 ч. ще се проведе репетиция на хора за богослужението в сряда, което е част от Седмицата на молитва за християнско единство.