12 февруари 2013

СРЯДА, 13 февруари (18.00 ч.)

Във времето, отделено за изучаване на четирите Евангелия, заедно ще прочетем и размишляваме върху статията на Николай Александренко, озаглавена "Духът на втората миля идва с възраждането на сърцето".
 
Текста на статията можете да прочетете ТУК.