26 април 2011

НЕДЕЛНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ МАЙ 2011

1 МАЙ, 10 ч.
Втора неделя след Възкресение
„Господ мой и Бог мой”
(проповед върху Йоан 20:19-31)

8 МАЙ, 10 ч.
Трета неделя след Възкресение
"Тогава очите им се отвориха”
(проповед върху Лука 24:13-35)

15 МАЙ, 10 ч.
Четвърта неделя след Възкресение
“Сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви”
(проповед върху 1 Петр. 2:19-25)

22 МАЙ, 10 ч.
Пета неделя след Възкресение
„Който е видял Мене, видял е Отца”
(проповед върху Йоан 14:1-14)

29 МАЙ, 10 ч.
Шеста неделя след Възкресение
“И ще направим обиталище у него”
(проповед върху Йоан 14:15-21)

През седмицата:

Вторник, 18 ч.
Мъжко/Женско събиране

Сряда, 18 ч.
Богослужение

Петък, 18 ч.
Курс “Стъпки на вярата”

Събота, 16 ч.
Младежко събиране


24 април 2011

Богослужение в навечерието на Възкресение Христово (23/24 април 2011) - 2 част/ Easter Vigil 2011 - Part 2

Ивайло Иванов

Татяна Балканджиева

Нина Топалска

Росица Цанкова

епископ Партрик Щрайф и Хайди Щрайф

Епископът и децата

Богослужение в навечерието на Възкресение Христово (23/24 април 2011)/Easter vigil - 2011

п-р Даниел Топалски чете евангелското четиво

Проповед на епископ Щрайф

Спомнете си своето кръщение! (Елена Тодорова)

Спомни си своето кръщение! (Моника)


Хайди Щрайф

Епископ Щрайф и Даниел Топалски

епископ Патрик Щрайф благославя събранието