21 юли 2012

Пастор Уели Фрай представи своето изследване за историята на българската методистка църква в Русе

пастор Уели Фрай, Богомир Илиев, Десислава и Камен Узунови.

Пастор Уели Фрай ще проповядва по време на неделното богослужение

В неделя (22.07.2012 г.) пастор Уели Фрай от Методистката църква в Швейцария ще проповядва в Методистката църква в град Русе. Неговата проповед ще бъде на тема:  "Божието творение и нашия отговор".

Пастор Фрай ще представи и книгата си, посветена на историята на методизма в България. Представянето ще се проведе в събота (21.07.2012 г.) в сградата на ЕМЕЦ - Русе. Книгата скоро ще излезе на немски език, а българският й превод ще бъде реализиран до средата на следващата година. 

15 юли 2012

Приключи Окръжната конференция на Русенски църковен окръг

На 15.07.2012 г. се проведе окръжна конференция на Русенски църковен окръг, в който се включват местните църкви в Русе, Ценово, Хотанца, Свищов и Белене.

По време на конференцията бяха представени доклади на пасторите с назначение в окръга за състоянието на църковната работа. Отбелязано беше, че няма съществени промени в църковното членство и финансовото състояние на църквите.

От началото на годината в ЕМЕЦ - Свищов и Белене се провеждат редовни седмични богослужения от пастор Владимир Железов. В момента се извършва малък ремонт на църковната сграда в Свищов, който ще създаде по-добри условия за малката църковна общност.

Утвърдено беше окръжно ръководство в следния състав:

пастор Даниел Г. Топалски - председател (ЕМЕЦ - Русе)

Ивайло Иванов - секретар (ЕМЕЦ - Русе)

пастор Красимир Вълев (ЕМЕЦ - Хотанца)

пастор Владимир Железов (ЕМЕЦ - Свищов)

Марияна Генова (ЕМЕЦ - Ценово)

Васил Георгиев (ЕМЕЦ - Хотанца)

Васил Георгиев, Красимир Вълев, Владимир Железов, Ивайло Иванов, Даниел Г. Топалски