18 януари 2012

Снимки от общото богослужение от Седмицата на молитва за християнско единство (Worship service - Week of Prayer for Christian Unity)

п-р Владимир Железов (Методистка църква - Русе, отец Дираир Хадавян (Арменска апостолическа църква - Русе),
п-р Даниел Топалски (Методистка църква - Русе), п-р Ивайло Сяров (Баптистка църква - Русе), отец Валтер Горра (Католическа църква - Русе)