11 януари 2011

СЕДМИЦА НА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО

Едно в поучението на апостолите, общението, преломяването на хляба и молитвите

22 януари 2011 г., 16 ч.
БОГОСЛУЖЕНИЕ В КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА - РУСЕ
(ул. "Епископ Босилков" 14)
Проповед на п-р Даниел Г. Топалски

23 януари 2011 г., 10 ч.
ОБЩО БОГОСЛУЖЕНИЕ НА МЕТОДИСТКАТА ЦЪРКВА И БАПТИСТКАТА ЦЪРКВА
в сградата на ЕМЕЦ - Русе (ул. "Братя Симеонови" №28)
Проповед на п-р Ивайло Сяров (Баптистка църква - Русе)