25 декември 2010

БЪДНИ ВЕЧЕР, 24 ДЕКЕМВРИ

(Запалване на първата червена свещ)

Четец: Запалваме първата свещ, за да ни напомня Божието обещание за мир на земята.

(Запалване на втората свещ)
Запалваме втората свещ, за да ни напомня, че на нас Бог е възложил да разпръскваме тъмнината на страданията, бедността и несправедливостта, които ни обграждат.

(Запалване на третата свещ)
Ние запалваме третата свещ, за да ни напомня да бъдем постоянни и търпеливи в живота и отношението си към другите.

(Запалване на четвъртата свещ)
Запалваме четвъртата свещ, за да ни напомня, че пътят на Христовите ученици е път на праведност, доверие и вярност.

Прочит на Лука 2:1-20:
А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И така, отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода на Давид), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, дойде й време да роди. И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много. Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът - ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите: Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, Който лежеше в яслите. И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Детенце. И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха. А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.“

О, Боже, ние силно очакваме Твоето идване с търпение и надежда. Сега, както пророците обещаха преди хиляди години, Ти отново идваш при нас, и заедно с овчарите ние сме изпълнени с удивление и преклонение.

(Запалване на бялата свещ)
Господи, Ти идваш при нас като малко, беззащитно дете. Ние знаем, че Ти си Бог и си винаги с нас.

Нека пламъкът на тази свещ ни напомня, че Ти си Светлината на света и че ако ние Те следваме, никога няма да ходим в тъмнина, но ще имаме истинската светлина на живота.

Всички: Ела, Господи Исусе! Амин.

20 декември 2010

Снимки от първото официално богослужение в реконструираната сграда на ЕМЕЦ - ПлевенСнимки: Георги Енчев

ПРАЗНИЧНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

24 ДЕКЕМВРИ, 17 ч.
БЪДНИ ВЕЧЕР
„Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение“ (проповед върху Лука 2:1-20)


25 ДЕКЕМВРИ, 10 ч.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Единородният от Отца

(проповед върху Йоан 1:1-14)


26 ДЕКЕМВРИ, 10 ч.
ПОСЛЕДНО БОГОСЛУЖЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА
„За да бъде милостив и верен Първосвещеник“
(проповед върху Евр. 2:10-18)


2 ЯНУАРИ, 10 ч.
ГОСПОДНЯ ТРАПЕЗА И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА