18 юни 2012

Посещение на п-р Топалски в ЕМЕЦ - Ценово

На 10 юни пастор Даниел Топалски посети ЕМЕЦ - Ценово, за да отслужи Господня трапеза. След богослужението участниците си направиха обща снимка.