26 ноември 2009

Международна богословска консултация, 25-29 ноември

От 25 до 29 ноември 2009 г., във Велико Търново, се провежда Международна богословска консултация, посветена на кризата в семейството и ролята на църковната мисия. По време на консултацията ще бъде представен и план за сътрудничество между православието и протестантизма, озаглавен: "Протестантантството и православието: към обща мисия в Европа". Методистката църква в България е представена от п-р Даниел Топалски, чийто доклад е на тема: "Семейството и кризата в семейството в светлината ва "Социалните принципи" на Обединената методистка църква".