03 ноември 2010

НЕДЕЛНИТЕ ПРОПОВЕДИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2010

7 НОЕМВРИ, 10 ч.
ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА МЪРТВИТЕ
(п-р Даниел Топалски)

16 ч. - ЕМЕЦ - Ценово

14 НОЕМВРИ, 10 ч.
Общо богослужение с Баптистката църква
ЗА ИДЕЩИТЕ ВРЕМЕНА (п-р Даниел Топалски)
(Богослужението ще се проведе в сградата на Баптистката църква)

21 НОЕМВРИ, 1О ч.
ОБРАЗ НА НЕВИДИМИЯ БОГ
(Калоян Пенев)


28 НОЕМВРИ, 10 ч.

ПЪРВИ АДВЕНТ
ЗА ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ГОСПОДА
(п-р Даниел Топалски)

31 октомври 2010

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА (1-7 ноември 2010)

ВТОРНИК, 18 ч.
Женско събиране
Мъжко събиране (Дискусии върху историята на Църквата)

СРЯДА
17 ч. - МОЛИТВЕН КРЪГ
18 ч. - БОГОСЛУЖЕНИЕ (Поредица от проповеди върху християнското ученичество)

ПЕТЪК, 18 ч.
КУРС "СТЪПКИ НА ВЯРАТА" (Тема №18)

СЪБОТА, 16 ч.
МЛАДЕЖКО СЪБИРАНЕ

НЕДЕЛЯ, 10 ч.
БОГОСЛУЖЕНИЕ (Тема на проповедта: За възкресението на мъртвите)
11.30 ч. - Библейски час (Разглеждане на четирите Евангелия)