03 юли 2010

Конференция за семейството и децата

Банкя, 1-3 юли 2010 г.
Баптистката, методистката и конгрешанската църкви отново се събраха на обща конференция, спонсорирана от Фондация KOEH, Холандия.
Снимки: Ирена Стефанова (Добрич)

30 юни 2010

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В петък (2 юли) се отмена курсът "Стъпки на вярата".

В СЪБОТА (3 ЮЛИ) СЕ ОТМЕНЯТ МЛАДЕЖКОТО СЪБИРАНЕ (16 ч.) И РЕПЕТИЦИЯТА НА ХОРА (17.30 ч.)

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА ТЕЗИ МЕРОПРИЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ОБИЧАЙНОТО ЗА ТЯХ ВРЕМЕ.

Отменени събирания през юли и август

През юли и август се отменят мъжките събирания (вторник, 18 ч.) и женските събирания (сряда, 16 ч.). Всички останали богослужения и събирания ще се провеждат в обичайното време.