05 април 2010

НЕДЕЛНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ АПРИЛ

11 АПРИЛ, 10 ч.
„Царство от свещеници”
(проповед върху Откровение 1:6)

18 АПРИЛ, 10 ч.

ТЪРЖЕСТВЕНО БОГОСЛУЖЕНИЕ
С ГОСПОДНЯ ТРАПЕЗА
(Проповед на епископ Патрик Щрайф)

25 АПРИЛ, 10 ч.

„Аз и Отец сме едно”
(Проповед върху Йоан 10:30)

ОТМИНА ЕДНА ПРЕКРАСНА СЕДМИЦА

Скъпи братя и сестри,

Отмина една прекрасна седмица, по време на която имахме възможност да се събираме всеки ден, за да размишляваме за жертвата, която Христос направи за нас. Надявам се, че никой от вас не съжалява за времето, което е отделил. Вярвам, че не съжаляват и тези, които по някакъв начин се включиха във Великия пост и редовно участваха в Господнята трапеза всяка сряда.
За тези, които участваха, и за тези, които по една или друга причина не успяха, са следващите редове от Похвалното слово за Пасха на св. Йоан Златоуст. ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

* * * * *

Който е благочестив, нека да се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение! Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!

Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! Който е работил още от първия час, нека получи днес своята справедлива заплата! Който е дошъл след третия час, нека празнува с благодарност! Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо! Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън! Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той не се бои от своето закъснение, понеже Домовладиката е великодушен и щедър - приема последния като първия, успокоява дошлия в единадесетия час така, както потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост; добрите дела приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!

Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда! Богати и бедни, заедно ликувайте! Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирното тържество! Постили и непостили, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове Небесният Отец е заклала угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта!

Никой да не се оплаква от своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички! Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря прощение от гроба на Спасителя! Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасовата смърт ни освободи от нея! Изтреби смъртта овладеният от смъртта Жизнодавец! Слезлият в ада плени ада, който се огорчи, когато вкуси плътта Му. Предсказвайки това преди столетия, пророк Исая пише: "Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята си! Огорчи се, защото биде посрамен! Огорчи се, защото биде умъртвен! Огорчи се, защото е повален! Огорчи се, защото е окован! Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя, а в нея намери небе; прие, което виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше! "Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?"

Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос и ни едни мъртвец не остана в гробовете! Защото, като възкръсна от мъртвите, Христос стана начатък на умрелите: Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове! Нему слава и държава во веки веков! Амин!

04 април 2010

СНИМКИ ОТ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - 2

СНИМКИ ОТ ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВОТЪРЖЕСТВЕНО БОГОСЛУЖЕНИЕ


Проповед: "Крайъгълният камък на нашата вяра"
(п-р Даниел Топалски)

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ (СНИМКИ)