18 май 2012

Завърши санирането на фасадата и покрива на пасторския дом

Началото

Преди финала

Крайният резултат

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 
СРЯДА, 18 ч.

БОГОСЛУЖЕНИЕПЕТЪК, 18 ч.

БИБЛЕЙСКИ ЧАС

(Изучаване на четирите Евангелия)СЪБОТА, 16 ч.

МЛАДЕЖКО СЪБИРАНЕНЕДЕЛЯ, 10 ч.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Неделно училище за деца11.30 ч. - НЕДЕЛНИ КЛАСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ