02 февруари 2011

НЕДЕЛНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2011 г.

Проповеди върху Първо послание на апостол Павел към коринтяните


6 февруари
„Исус Христос, и то Христос разпънат“
(проповед на Ивайло Иванов)

13 февруари
„…Защото сме съработници на Бога“
(п-р Даниел Топалски)

20 февруари
„Никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос“
(п-р Даниел Топалски)


27 февруари
„Недейте съди нищо преждевременно“
(п-р Даниел Топалски)