11 юли 2012

Окръжна конференция на Русенски църковен окръг

На 15 юли 2012 г. в сградата на ЕМЕЦ - Русе ще се проведе окръжна конференция на Русенски църковен окръг, в който влизат местните методистки църкви в Русе, с. Хотанца, с. Ценово, гр. Свищов и гр. Белене.
Конференцията ще започне с богослужение с Господня трапеза, в което ще участват всички проповедници от окръга и представители на местните църкви.
Проповедта на пастор Даниел Г. Топалски ще бъде на тема: "И се чудеше на тяхното неверие".