14 декември 2010

ЧЕТВЪРТИ АДВЕНТ, 19 ДЕКЕМВРИ

(Запалване на първата червена свещ)
Четец: Запалваме първата свещ, за да ни напомня Божието обещание за мир на земята.

(Запалване на втората свещ)
Запалваме втората свещ, за да ни напомня, че на нас Бог е възложил да разпръскваме тъмнината на страданията, бедността и несправедливостта, които ни обграждат.

(Запалване на третата свещ)
Ние запалваме третата свещ, за да ни напомня да бъдем постоянни и търпеливи в живота и отношението си към другите.

Прочит от Матей 1:18-25:
„А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас. И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си; но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.“


О, Боже, ние може само да Ти благодарим за праведността и доверието на Йосиф, който пред заплахата от обществено презрение, пое върху себе си отговорността да се грижи за Мария и нейното неродено дете, и остана верен на Твоя призив.

(Запалване на четвъртата свещ)
Господи, нека светлината на тази свещ да осияе нашия житейски път, така че пътят ни да е път на праведност, доверие и вярност.

Всички: Ела, Господи Исусе. Амин.

ТРЕТИ АДВЕНТ, 12 декември 2010

(Запалване на първата червена свещ)

Четец: Запалваме първата свещ, за да ни напомня Божието обещание за мир на земята.

(Запалване на втората свещ)
Запалваме втората свещ, за да ни напомня, че на нас Бог е възложил да разпръскваме тъмнината на страданията, бедността и несправедливостта, които ни обграждат.

Прочит от Яков 5:7-10:
„И така, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господнето име.“

О, Боже, Ти ни заповядваш да бъдем търпеливи, докато чакаме завръщането на Исус Христос. Както земеделецът подготвя нивята си и чака реколтата търпеливо, така и ние да приготвяме себе си и да очакваме Твоето идване.

(Запалване на третата свещ)
Господи, нека светлината на тази свещ ни напомня за търпението, което трябва да имаме в живота и отношението си към другите. Помогни ни да не забравяме истинската причина за празника, който се готвим да празнуваме скоро. Сърцата ни са силни, защото Твоето идване е близо.

Всички: Ела, Господи Исусе. Амин.