14 декември 2010

ЧЕТВЪРТИ АДВЕНТ, 19 ДЕКЕМВРИ

(Запалване на първата червена свещ)
Четец: Запалваме първата свещ, за да ни напомня Божието обещание за мир на земята.

(Запалване на втората свещ)
Запалваме втората свещ, за да ни напомня, че на нас Бог е възложил да разпръскваме тъмнината на страданията, бедността и несправедливостта, които ни обграждат.

(Запалване на третата свещ)
Ние запалваме третата свещ, за да ни напомня да бъдем постоянни и търпеливи в живота и отношението си към другите.

Прочит от Матей 1:18-25:
„А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас. И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си; но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.“


О, Боже, ние може само да Ти благодарим за праведността и доверието на Йосиф, който пред заплахата от обществено презрение, пое върху себе си отговорността да се грижи за Мария и нейното неродено дете, и остана верен на Твоя призив.

(Запалване на четвъртата свещ)
Господи, нека светлината на тази свещ да осияе нашия житейски път, така че пътят ни да е път на праведност, доверие и вярност.

Всички: Ела, Господи Исусе. Амин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар