14 декември 2010

ТРЕТИ АДВЕНТ, 12 декември 2010

(Запалване на първата червена свещ)

Четец: Запалваме първата свещ, за да ни напомня Божието обещание за мир на земята.

(Запалване на втората свещ)
Запалваме втората свещ, за да ни напомня, че на нас Бог е възложил да разпръскваме тъмнината на страданията, бедността и несправедливостта, които ни обграждат.

Прочит от Яков 5:7-10:
„И така, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господнето име.“

О, Боже, Ти ни заповядваш да бъдем търпеливи, докато чакаме завръщането на Исус Христос. Както земеделецът подготвя нивята си и чака реколтата търпеливо, така и ние да приготвяме себе си и да очакваме Твоето идване.

(Запалване на третата свещ)
Господи, нека светлината на тази свещ ни напомня за търпението, което трябва да имаме в живота и отношението си към другите. Помогни ни да не забравяме истинската причина за празника, който се готвим да празнуваме скоро. Сърцата ни са силни, защото Твоето идване е близо.

Всички: Ела, Господи Исусе. Амин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар