09 декември 2011

Посещение във Възпитателно училище - интернат "Никола Вапцаров" - Завет

На 7 декември 2011 г. п-р Даниел Топалски и п-р Владимир Железов посетиха Възпитателно училище - интернат "Никола Въпцаров" в град Завет и предадоха от името на Методистката църква в Русе предметно дарение - десет телевизора, които ще бъдат поставени в спалните помещения на възпитанците на училището. Предаването на дарението се извърши по време на тържество по случай 52-та годишнина на специалицираното учебно заведение. След тържеството се проведе разговор с ръководството за бъдещото сътрудничество между Методистката църква и ВУИ - Завет.
Следващото посещение ще бъде на 20 декември 2011 г., когато за възпитаниците на училището ще бъде организирано Рождествено парти.


Празничните богослужения (4 декември 2011- 8 януари 2012)

4 ДЕКЕМВРИ, 10 ч.
ВТОРИ АДВЕНТ
  За Божието дълготърпение
  (п-р Даниел Топалски)
   
     11 ДЕКЕМВРИ, 10 ч.
  ТРЕТИ АДВЕНТ
      “Глас на един, който вика”
          (п-р Владимир Железов)
   18 ДЕКЕМВРИ, 10 ч.
  ЧЕТВЪРТИ АДВЕНТ
  Нека ми бъде според твоите думи
  (п-р Даниел Топалски)
 
24 ДЕКЕМВРИ, 17 ч.
  БЪДНИ ВЕЧЕР (Заедно с "Нова надежда")
  “Когато се изпълниха времената”
  (п-р Даниел Топалски)
25 ДЕКЕМВРИ, 10 ч.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
  За Божия Син и Божиите деца
    (п-р Владимир Железов)
28 ДЕКЕМВРИ, 18 ч.
ПОСЛЕДНО БОГОСЛУЖЕНИЕ ЗА 2011 г.
“За всичко благодарете!”
(п-р Даниел Топалски)
4 ЯНУАРИ, 18 ч.
ПЪРВО БОГОСЛУЖЕНИЕ ЗА 2012 г.
“Ново вино в нови мехове”
(п-р Владимир Железов)
8 ЯНУАРИ, 10 ч.
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА с БОГА
ГОСПОДНЯ ТРАПЕЗА