18 октомври 2010

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА (18 - 24 октомври)

ВТОРНИК, 18 ч.
Женско събиране
Мъжко събиране (Дискусии върху историята на Църквата)

СРЯДА
17 ч. - Молитвен кръг
18 ч. - Богослужение (Проповеди върху християнското ученичество).
Господня трапеза

ПЕТЪК, 18 ч.
Курс "Стъпки на вярата"
Книгата на прор. Малахия. Неканоничните книги в СЗ

СЪБОТА, 16 ч.
МЛАДЕЖКО БОГОСЛУЖЕНИЕ
17.30 ч. - Репетиция на вокално-инструменталната група

НЕДЕЛЯ
10 ч. - БОГОСЛУЖЕНИЕ. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
11.30 ч. - Библейски час (Изучаване на четирите Евангелия)

Проповед на Калоян Пенев в ЕМЕЦ - Русе, 17.10.10 г.