27 август 2010

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ, 29 АВГУСТ 2010

ЕМЕЦ - Русе
„Който смирява себе си, ще се възвиси“
(проповед пастор Даниел Топалски върху Лука 14:1,7-14)
Начало: 10.00 ч.

ЕМЕЦ - Хотанца
Проповед: Калоян Пенев
Начало: 10.00 ч.

ЕМЕЦ - Ценово
Богослужение с Господня трапеза (Причастие)
Проповед: п-р Даниел Топалски
Начало: 17.00 ч.

22 август 2010

Програма на богослуженията и другите събирания (23-29 август)

Сряда, 18 ч.
Молитвено богосужение

Петък, 18 ч.

Курс "Стъпки на вярата"
Псалмите: песни на сърцето (продължение)

Събота, 16 ч.

Младежко събиране
17.30 ч. - Репетиция на хора

Неделя, 10 ч.

Богослужение
11.30 ч. - Библейски час (Да четем блаженствата заедно с Джон Уесли)
17.00 ч. - Богослужение с Господня трапеза (Причастие) в ЕМЕЦ - Ценово