02 август 2010

Програма на богослуженията през седмицата (2-8 август 2010)

Сряда, 4 август - 18 ч.
Молитвено богослужение

Неделя, 8 август - 10 ч.
Богослужение с Господня трапеза

През седмицата се отменят всички останали мероприятия!