12 декември 2009

ТРЕТИ АДВЕНТ, 13 ДЕКЕМВРИ„Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?”
(проповед върху Лука 3:7-18)

ЗАПАЛВАНЕ НА ТРЕТАТА АДВЕНТНА СВЕЩ

“Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се! Вашата кротост да бъде позната на всички човеци; Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.”

(Филипяни 4:4-7)

П: Господ, вашият Бог, е сред нас, дарявайки радост на сърцата ни.

[Запалват се първите две свещи]

Ц: С тази нова светлина ние отдаваме благодарност на Господа.

П: С радост ние черпим жива вода от извора на спасението.
Ц: Ние ще се радваме винаги в Господа.
П: Запалваме третата свещ като символ на верността.

[Запалване на третата свещ]

Ц: Като хора на Завета, ние ще се стремим винаги да живеем в радостта на нашия Господ. Амин.

МОЛИТВА
Проповедник: Господи, сиромах и беден дойде на този свят. Така не Те очаквахме. Не пожела царско достойнство, отрече се от славата, за да бъдеш близо до нас.
Църква: Ти пожела да станеш наш брат, Ти взе всяко наше бреме върху Себе Си заради нас. Ти не се поколеба пред нищо.
П: И въпреки всичко, Ти си Царят на славата. Ти си истинският Господар на света. Твоето владичество е все още скрито от очите ни и понякога ни е трудно да се надяваме на Твоето Царство. Затова Те молим: дай ни сила и търпение да издържим.
Ц: Ти ни дай надежда. Нека свети огънят на радостта и нека пламне пламъкът на любовта, за да види света, че Ти идваш. Ние Те чакаме, Господи! Амин.