25 февруари 2012

БОГОСЛУЖЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ И СТРАСТНАТА СЕДМИЦА

Програма на богослуженията в сряда (18.00 ч.)
На тези богослужения по време на Великия пост ще се отслужва Господня трапеза

Сряда, 29.02.2012
Проповед върху Лука 14:15-24
(п-р Вл. Железов)
 

Сряда, 07.03.2012
Проповед върху Лука 19:1-10
(п-р Д. Топалски)
 
 
Сряда, 14.03.2012
Проповед върху Лука 18:10-14
(п-р Кр. Вълев)
 
 
Сряда, 21.03.2012
Проповед върху Лука 15:11-32
(п-р Вл. Железов)
 
 
Сряда, 28 март 2012
Проповед върху Матей 23:31-46
(п-р Д. Топалски)Сряда, 4 април 2012
Проповед върху Матей 6:14-21
(п-р Кр. Вълев)

Програма на неделните богослужения (10.00 ч.)

4 март 2012
Първа неделя от Великия пост
"Не само с хляб ще живее човек"
(п-р Д. Топалски)

11 март 2012
Втора неделя от Великия пост
"За Божиите и човешките неща"
(п-р Вл. Железов)

18 март 2012
Трета неделя от Великия пост
"Писано е: Домът ми ще се нарече молитвен дом"
(п-р Кр. Вълев)

25 март 2012
Четвърта неделя от Великия пост
"За да не погине нито един, който вярва"
(п-р Д. Топалски)

1 април 2012
Пета неделя от Великия пост
Богослужение с Господня трапеза
"Новият Завет"
(п-р Вл. Железов)

8 април 2012
Тържествено влизане в Йерусалим (Цветница)
"Благословен, който иде в Господнето име"
(п-р Д. Топалски)


Програма на богослуженията по време на Страстната седмица


9 април 2012
  Велики понеделник
  Исая 42:1 -9; Пс. 36:5-1 1 ;
  Евреи 9:1 1 -1 5; Йоан 1 2:1 -1 1
  (п-р Вл. Железов)


10 април 2012
  Велики вторник
  Исая 49:1 -7; Пс. 71 :1 -1 4;
  1 Коринтяни 1 :1 8-31 ; Йоан 1 2:20-36
  (п-р Кр. Вълев)

11 април 2012
  Велика сряда
  Исая 50:4–9a; Пс. 70;
  Евреи 1 2:1 –3; Йоан 1 3:21 –32
  (п-р Вл. Железов)


12 април 2012
  Велики четвъртък
  Богослужение с Господня трапеза
  Изход 1 2:1 –4 (5–1 0), 1 1 –1 4;
  Пс. 1 1 6:1 –4, 1 2–1 9;
  1 Коринтяни 1 1 :23–26;
  Йоан 1 3:1 –1 7, 31 б-35
    (п-р Даниел Топалски)


13 април 2012
  Тържествено богослужение
  за Велики петък


14 април 2012, 23.00 ч.
  Велика събота
  Тържествено богослужение в навечерието на Възкресение Христово.
  Препотвърждаване на кръщелните обещания
  (п-р Д. Топалски)


15 април 2012, 10.00 ч.,
  Тържествено богослужение
  за Възкресение Христово
  "Благовестието, което спасява"
  (п-р Д. Топалски)