27 октомври 2012

Неделя на Реформацията


На 28 октомври 2012 г. (неделя) ще отбележим неделята на Реформацията. На този ден ще открием нашето богослужение със следната молитва:
"Господи, Боже наш! Ние Ти благодарим за Твоята вярност, с която милостиво си водил и пазил Своята църква през вековете. През всички времена То си призовавал хора към вяра и си пробуждал в тях свидетелство за Христос, Твоя Син. Силите на ада не можаха да надделеят над Твоята Църква. Ние Те славим за Твоите велики дела!
Но ние сме загрижени за това, че ние често живеем толкова непълноценно. Трудно ни е да приемем за братя и сестри и да обичаме онези, които Ти по различен начин си довел до Себе Си. Нашето разделение от тях ни прави равнодушни и объркани. О, Господи, Който си Глава на Църквата, ние знаем, че разделението не е според Твоята воля. Подари ни смелост и дух на единство да разрушаваме стените, да градим мостове и да надделеем разделенията, за да бъдем отново заедно с Теб. Нека изпълнени с вяра свидетелстваме за Теб и действаме в Твоето име. Амин."

След богослужението ще бъде прожектирана първата част на филма "Една нощ с царя" (2006) по библейската книга Естир.