31 декември 2013

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА С БОГА

НЕДЕЛЯ, 5 декември 2014 г., 10.00 ч.

П: И сега, възлюбени, по свободна воля искаме да се съединим с нашия Бог, Господ на Завета, и да поемем ярема на Христос върху нас. Да поемем Неговия ярем значи, че от сърце сме готови Той да ни посочи нашето работно място и служба и че само Той е нашата награда. Христос има много служби, които трябва да се извършват; някои са лесни, други са тежки; някои носят слава, други укор; някои отговарят на нашите природни дарби u временни интереси, други противоречат на едното и на другото. В някои неща волята на Христа и нашата не си противоречат, но в други можем да изпълним волята на Христос само като се отречем от себе си. Силата за да извършим всичко това ни е обещана в Христос, Който ни заздравява. Затова нека приемем като свой Божия Завет: Ние искаме да се съединим с Господа и съединени в Неговата сила никога вече да не се връщаме назад. След тази подготовка нека с искрено упование в Неговата милост и като се осланяме на Неговото обещание, отново да Му се предадем.

МОЛИТВА

 
 
П: Господи, Боже наш, Святи Отче! Ти в Христа ни повика да бъдем съпричастни в Твоя милостив Завет. С радост поемаме ярема на послушанието върху нас и от любов към Теб се обвързваме да търсим u вършим Твоята съвършена воля. Ние вече не принадлежим на себе си, а на Теб.

 
Проповедник и църква: Вече не принадлежа на себе си, а на Теб. Постави ме там, където искаш и с когото искаш. Дай ми да действам, дай ми да търпя. Употреби ме за Теб или ме остави настрана за Теб. Възвиси ме за Теб или ме понижи за Теб. Допусни да съм изпълнен, допусни да съм празен. Дай ми всичко, не ми давай нищо. Със свободно решение и от цяло сърце предоставям всичко на Твоята воля  и управление. И сега, Святи и Възвишен Боже, Отче, Сине и Святи Дух, Ти си мой, а аз съм Твой. Нека бъде така. Потвърди в небето моята преданост така, както я изповядах на земята. Амин.