24 септември 2010

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В РУСЕНСКИ ЦЪРКОВЕН ОКРЪГ (26 септември)

РУСЕ - 10 ч.
Проповед на Калоян Пенев (стажант)

ХОТАНЦА - 10 ч.
Проповед на п-р Красимир Вълев

ЦЕНОВО - 17 ч.
БОГОСЛУЖЕНИЕ С ГОСПОДНЯ ТРАПЕЗА
Проповед на п-р Даниел Топалски

19 септември 2010

Проповед на епископ д-р Щрайф в ЕМЕЦ - Русе


След приключване на втората си срещата с българските методистки пастори (след Годишната конференция в Русе през април тази година), епископ д-р Патрик Щрайф ще проповядва по време на богослужението в сряда, 22 септември, в Методистката църква в град Русе (начало: 18 ч.).