12 януари 2012

ОБЩО БОГОСЛУЖЕНИЕ в НАЧАЛОТО НА СЕДМИЦАТА на МОЛИТВА за ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО

СЕДМИЦА

НА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО

ЕДИНСТВО

  (18-25 януари 2012 г.) 


ОБЩО БОГОСЛУЖЕНИЕ


Всички ще се изменим 
чрез победата
на Нашия Господ Исус Христос


18 януари 2012 г., сряда

Начало: 18.00 ч.


Сградата на Евангелска методистка епископална църква Русе

Богослужебният текст е съвместно подготвен и публикуван от 
Папския Съвет за насърчаване на християнското единство и
Комисията "Вяра и ред" на Световния съвет на Църквите.
 


НЕДЕЛНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ през ЯНУАРИ 2012

8 ЯНУАРИ, 10 ч.

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАВЕТА с БОГА

ГОСПОДНЯ ТРАПЕЗА     15 ЯНУАРИ, 10 ч.

      Втора неделя след Богоявление

     “Бог знае всичките ни пътища”

         (п-р Владимир Железов)22 ЯНУАРИ, 10 ч. (Икуменическа неделя)

Трета неделя след Богоявление

Божието царство наближи

(п-р Даниел Топалски)  29 ЯНУАРИ, 10 ч.

Четвърта неделя след Богоявление

    “Едно ново учение”

    (п-р Даниел Топалски)