12 януари 2012

ОБЩО БОГОСЛУЖЕНИЕ в НАЧАЛОТО НА СЕДМИЦАТА на МОЛИТВА за ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО

СЕДМИЦА

НА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО

ЕДИНСТВО

  (18-25 януари 2012 г.) 


ОБЩО БОГОСЛУЖЕНИЕ


Всички ще се изменим 
чрез победата
на Нашия Господ Исус Христос


18 януари 2012 г., сряда

Начало: 18.00 ч.


Сградата на Евангелска методистка епископална църква Русе

Богослужебният текст е съвместно подготвен и публикуван от 
Папския Съвет за насърчаване на християнското единство и
Комисията "Вяра и ред" на Световния съвет на Църквите.
 


2 коментара: