19 септември 2010

Проповед на епископ д-р Щрайф в ЕМЕЦ - Русе


След приключване на втората си срещата с българските методистки пастори (след Годишната конференция в Русе през април тази година), епископ д-р Патрик Щрайф ще проповядва по време на богослужението в сряда, 22 септември, в Методистката църква в град Русе (начало: 18 ч.).

2 коментара: