26 април 2011

НЕДЕЛНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ МАЙ 2011

1 МАЙ, 10 ч.
Втора неделя след Възкресение
„Господ мой и Бог мой”
(проповед върху Йоан 20:19-31)

8 МАЙ, 10 ч.
Трета неделя след Възкресение
"Тогава очите им се отвориха”
(проповед върху Лука 24:13-35)

15 МАЙ, 10 ч.
Четвърта неделя след Възкресение
“Сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви”
(проповед върху 1 Петр. 2:19-25)

22 МАЙ, 10 ч.
Пета неделя след Възкресение
„Който е видял Мене, видял е Отца”
(проповед върху Йоан 14:1-14)

29 МАЙ, 10 ч.
Шеста неделя след Възкресение
“И ще направим обиталище у него”
(проповед върху Йоан 14:15-21)

През седмицата:

Вторник, 18 ч.
Мъжко/Женско събиране

Сряда, 18 ч.
Богослужение

Петък, 18 ч.
Курс “Стъпки на вярата”

Събота, 16 ч.
Младежко събиране


Няма коментари:

Публикуване на коментар