17 август 2009

НЕДЕЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ, 23 август


Проповед на пастор Даниел Топалски: "За недопустимото смешение (християнското отношение към магията, чародействата и гаданията)"
Проповедта ще бъде публикувана в блога на 24 август, понеделник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар