11 ноември 2009

НЕДЕЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ, 15 НОЕМВРИ


Превъзходството на Христовата жертва
(проповед на пастор Даниел Топалски върху Евреи 10:11-18)
The excellence of Christ sacrifice
(Bible text: Hebrews 10:11-18)

Няма коментари:

Публикуване на коментар