05 ноември 2009

Консултация за Източна Европа и Балканите


Грийнсбъро, Северна Каролина, 5 ноември 2009

Консултацията за Източна Европа и Балканите по програмата "В мисия заедно" започва тази вечер в Грийнсбъро, Северна Каролина. България е представена от най-многобройната група: п-р Даниел Топалски, Нина Топалска, п-р Владимир Тодоров (София), Ивайло Иванов, Татяна Балканджиева, Владимир и Анелия Блажеви (Плевен). В консултацията ще участват повече от 70 представители на методистки църкви от САЩ, които проявяват интерес към партньорство с методистки църкви от Източна Европа.


Очаквайте фоторепортаж от събитието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар