28 септември 2010

Богословска консултация за православно-протестантското сътрудничество в България

На 27 септември в Априлци се проведе първата среща на подгрупата за православно-протестантското сътрудничество в България, формирана след Богословската консултация във Велико Търново в края на миналата година. Бяха обсъдени конкретни проекти, представени от участниците. Методистката църква беше представена от пастор Даниел Топалски и Ивайло Иванов, председател на Църковното настоятелство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар