27 ноември 2010

ПЪРВИ АДВЕНТ, 27 НОЕМВРИ 2010

Прочит от Исая 2:1-5:

„Словото, което се откри на Амосовия син Исая за Юдея и Йерусалим: В следващите дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над бърдата; и всички народи ще се стекат на него. И много племена ще отидат и ще кажат: Елате, да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката и словото Господне - от Йерусалим. Бог ще съди между народите и ще решава между много племена; и те ще изковат мечовете си на палешници и копията си - на сърпове; народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война. Доме Яковов, елате и нека ходим в Господнята светлина.“

Четец: О, Боже, през тази година хората по света понесоха много трудности, сблъскаха се със страдания и воини. Мнозина пострадаха, мнозина изгубиха живота си, мнозина жалееха за изгубените си близки.
Благодарим за обещанието Ти, че ще дойдат времена, когато мечовете ще бъдат изковани на палешници, а копията – на сърпове.
Ние очакваме това обещано време, когато човеците ще живеят заедно в мир и ще се учат не на война, а ще свидетелстват за Теб един на друг.

(Запалване на първата червена свещ)

Господи, нека светлината на тази първа свещ да свети ярко и чисто, напомняйки ни Твоето обещание за мир на земята.

Всички: Ела, Господи Исусе. Амин.

2 коментара: