24 ноември 2010

Видео от общоградското младежко молитвено богослужение

Музикантите

Общата молитва (Георги Тройчев)

 

1 коментар: