02 декември 2010

Втори Адвент, 5 декември 2010 г.

(Запалване на първата свещ)

Четец: Запалваме първата свещ, за да ни напомня Божието обещание за мир на земята.

Прочит на Псалм 72:1-7:
„Боже, дай Твоето правосъдие на царя и правдата Си - на царския син, за да съди Твоя народ с правда и угнетените Ти - с правосъдие. Планините ще донесат мир на народа и хълмовете - мир с правда. Той ще съди справедливо угнетените между народа, ще избави синовете на бедните и ще смаже насилника. Ще се боят от Тебе, докато трае слънцето и докато съществува луната, от родове в родове. Той ще слезе като дъжд върху окосена ливада, като ситен дъжд, който оросява земята. В неговите дни ще цъфти праведният и мир ще изобилва, докато трае луната.“

Четец: Ние си спомняме днес, че Исус изцеляваше болни, успокояваше тъгуващите и обичаше всички човеци – от най-малките до най-възрастните.

(Запалване на втората червена свещ)

Господи, нека светлината на тази втора свещ да ни помогне да си припомним, че на нас си възложил да разпръскваме тъмнината на страданията, бедността и несправедливостта, които ни обграждат.

Всички: Ела, Господи Исусе. Амин.

1 коментар: