20 януари 2011

Библейски текстове, размишления и молитви за осемте дни на молитва за християнско единство

ДЕН ЧЕТВЪРТИ
(21.01.2011 г.)


 
Споделянето, израз на нашето единение


Четива

Исая 58: 6-10 Раздели хляба си с гладните

Псалм 38: 1-11 Уповавай на Господа и върши добро

Деян. 4: 32-37 А всичко им беше общо

Матей 6: 25-34 Но преди всичко търсете Царството Божие

Коментар

Приемствеността с Апостолската Църква на Йерусалим се проявява в «постоянството към учението на Апостолите и в братското общение, в разчупването на хляба и в молитвите.» Съвременната Църква на Йерусалим ни напомня практическите последици от едно такова постоянство: споделянето. Деянията на Апостолите простичко ни показват, че «всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо; продаваха имоти и всичко, каквото имаха, и разделяха парите между всички, на всекиго според нуждата» (Деян. 2, 44-45). Четивото, което имаме днес от Деянията на апостолите присъединява това цялостно споделяне към «даденото свидетелство от апостолите за Възкресението на Господ Исус Христос».

Животът на християните от съвременния Йерусалим се характеризира с едно подобно споделяне на благата. Това е знак за тяхната приемственост с първите християни; това също така е знак за предизвикателство ред всички църкви. То свързва проповядването на Евангелието, служението на Евхаристията и братското общение на християнската общност с равенство и справедливост по отношение на всички. От гледна точка на това, че споделянето става свидетелство за Възкресението на Господ Исус Христос и знак за приемственост с Апостолската Църква на Йерусалим; това също е и знак на нашето единение едни с други.

Споделянето може да приема различни форми. Има основно споделяне на Апостолската Църква, където никой не е оставен в беда. Има споделяне на бремето на борбите, мъките и страданията на едните и другите. Има споделяне на радостите и на успехите, на благословиите и на изцеленията. Има също споделяне на способностите и разбиранията на традициите, въпреки нашата ситуация на разделение, което можем да опредлим като «икуменически обмен на дарове». Това щедро споделяне е практическа последица от нашето постоянство в учението на апостолите и братското общение; и е в резултат на нашата молитва за единение на християните.

Молитва

Боже на правдата, такива дарове са неограничени. Ние Ти благодарим, че ни даде необходимото, та всички да можем да бъдем нахранени, облечени и подслонени. Предпази ни от греха на егоизма, който води към излишно трупане, и ни насърчи да бъдем инструменти на Твоята любов, споделяйки това, което Ти ни даде, та да станем свидетели на Твоето благоразположение и Твоята правда. Понеже ние сме ученици на Христос, направи така да действаме заедно там, където има нужда: където семействата са прогонени, където слабите страдат от ръката на силните, където бедността и базработицата унищожават живота. Ние Ти благодарим за това в името на Исус Христос в единие със Светия Дух. Амин.
1 коментар: