20 януари 2011

Библейски текстове, размишления и молитви за осемте дни на молитва за християнско единство

ДЕН ТРЕТИ
(20 януари 2011 г.)


Постоянството в учението на Апостолите ни обединява


Четива

Исая 51: 4-8
Псалм 119: 105-112
Римляни 1: 15-17
Йоан 17: 6-19


Коментар

Църквата на Йерусалим в Деяния на Апостолите постоянстваше в поучението на апостолите, въпреки голямото разнообразие на езици и култури между нейните членове. Учението на апостолите се състои в това да се свидетелства за учението, службата, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Тяхното учение се състои в това, което ап. Павел нарича простичко «Евангелието». Откриваме пример за поучението на апостолите в проповедта на ап. Петър в Йерусалим в деня на Петдесятница.

Въпреки нашите различия, Словото Божие ни събира и обединява. Поучението на апостолите, Благата вест за всички в своята пълнота, беше в центъра на единението в разнообразието на първоначалната Църква на Йерусалим. Християните от Йерусалим ни припомнят днес, че това не беше само «учението на Апостолите», което единяваше първоначалната Църква, но нейното старание в това учение. Именно това усърдие има предвид ап. Павел, когато определя Евангелието като «Божия сила за спасение».

Пророк Исая ни припомня, че учението на Бог е неделимо от «присъдата, светлината на народите». И псалмистът се моли така: «Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми. Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за сърцето ми. »

Молитва
Боже на светлината, ние Ти благодарим, че ни разкри Твоята истина в Исус Христос, Твоето Слово на Живота, което ние получихме чрез учението на апостолите, предадено най-напред в Йерусалим. Нека Твоят Свети Дух да продължава да ни освещава в истината за Твоя Син, та чрез нашето единство в Него, ние да израснем в усърдието с Твоето Слово и да служим заедно на Твоето Царство в смирение и в любов. Ние Те молим за това в името на Исус Христос. Амин.

1 коментар: