18 януари 2011

Библейски текстове, размишления и молитви за осемте дни на молитва за християнско единствоДЕН ВТОРИ 
(19 януари 2011 г.) Много части на едно тяло
Четива

Исая 55: 1-4
Елате всички при водите
Псалм 85: 8-13 
(по слав. 84:8-13)
Неговото Спасение е близо
1 Коринтяни 12: 12-27
Всички ние сме кръстени в един Дух и едно Тяло
Йоан 15: 1-13
Аз съм истинската лоза

Коментар
Църквата на Йерусалим, описана в Деянията на апостолите, е моделът за единство, който ние търсим днес отново.  В това си качество тя ни напомня, че молитвата за единение на християните не може да визира еднообразие, тъй като още в самото начало единението се характеризира с голямо разнообразие. Църквата на Йерусалим е модел за  единство в разнообразието.

Разказът за Петдесятница в Деянията на апостолите ни казва, че в този ден всички езици и култури на стария средиземноморски свят, бяха представени в Йерусалим, а хората слушаха Евангелието на своите собствени езици и чрез проповядването на Петър те се единяваха едни с други в покаянието, кръщението и разпростиращото се действие на Светия Дух. Апостол Павел от своя страна написа по-късно: «Защото всички ние сме кръстени чрез единия Дух, за да сме едно тяло – било юдеи или елини, било роби или свободни –и всички сме напоени от единия Дух». Това не е еднообразна общност, изградена от уеднаквени  умове, от хора обединени  чрез културата и езика, които постоянстваха в учението на апостолите и в братското общение, но една общност с голямо разнообразие, чиито различия лесно можеха да породят полемика.  Такъв беше случаят и между християните с гръцки произход и тези с юдейски относно небрежността, с която бяха третирани гръцките вдовици, както е разказано от евангелист Лука в Деянията 6:1. И при това Църквата на Йерусалим беше сама по себе си единна, и беше едно с възкръсналия Господ, който каза: «Аз съм лозата, вие сте ластарите. Тези които пребъдват в Мен, и в които Аз ще пребъда, ще дадат много плод».

Едно голямо разнообразие характеризира и днес църквите в Йерусалим и тези по целия свят. В Йерусалим това разнообразие може лесно да породи дискусия, тъй като съвременния политически климат на враждебност още веднъж акцентира върху него. Но както първоначалната църква на Йерусалим, християните в Йерусалим ни напомнят днес, че  ние съставляваме многобройни части на едно тяло, а едно единство в разнобразието.  Древните традиции ни учат, че в небесния Йерусалим съществуват и разнобразието, и единството. Те ни напомнят, че различията и разнообразието не означават разделения и разединения, и че единението на християните,  за което ние се молим,  винаги предполага реално разнообразие.

Молитва
Боже, от Когото идва всеки живот в неговото голямо разнообразие, Ти призова Твоята Църква като Тяло Христово да бъде единна в любовта.  Дай ни и занапред да разбираме нашето единство в разнообразието и да полагаме усилия да работим заедно, да проповядваме и да изграждаме Царството на Твоята необятна любов към човечеството, придружавайки се едни други навсякъде и на всяко място.  Дай ни да осъзнаем, че Христос е в началото на нашия общ живот. Ние Те, молим за това в единението на Духа. Амин.

Превод от френски език: Йорданка Гьокова

Няма коментари:

Публикуване на коментар