25 март 2011

ПРАЗНИЧНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРЕЗ СТРАСТНАТА СЕДМИЦА (АПРИЛ 2011)


17 АПРИЛ, 10 ч. - ЦВЕТНИЦА
„Кой е Този?”
(проповед върху Матей 21:1-11)

18 АПРИЛ, 18 ч. - ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК
„Сиромасите винаги се намират между вас”
(проповед върху Йоан 12:1-11)


19 АПРИЛ, 18 ч. – ВЕЛИКИ ВТОРНИК
„И когато бъда издигнат от земята...”
(проповед върху Йоан 12:20-36)


20 АПРИЛ, 18 ч. – ВЕЛИКА СРЯДА
„Господи, кой е той?”
(проповед върху Йоан 13:21-32)


21 АПРИЛ, 18 ч. – ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
“Нова заповед ви давам”
(проповед върху Йоан 13:31-35)


22 АПРИЛ, 18 ч. – ВЕЛИКИ ПЕТЪК
Кръстният път
(Прочит на Йоан 18:1-19:42)


23 АПРИЛ, 23 ч.
БОГОСЛУЖЕНИЕ В
НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Проповед: епископ Патрик Щрайф

24 АПРИЛ, 10 ч. – ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
“Животът ви е скрит с Христос в Бога”
(проповед върху Колосяни 4:1-4)

Няма коментари:

Публикуване на коментар