10 април 2011

Ръкополагане на Даниел Топалски като пълноправен пастор на Евангелската методистка епископална църква

п-р Владимир Тодоров, епископ Патрик Щрайф, п-р Самуел Алтунян, п-р Даниел Топалски

п-р Даниел Топалски, п-р Маргарита Тодорова, Нина Топалска, Милен Стефанов

Д. Топалски, П. Щрайф, В. Тодоров, С. Алтунян, Владимир Йотов

По време на заключителното богослужение на 59-та Годишна конференция на Евангелска методистка епископална църква в България, която се проведе в ЕМЕЦ "Д-р Алберт Лонг" - гр. София, беше извършено ръкополагането на Даниел Георгиев Топалски за пълноправен пастор.
Пастор Топалски беше назначен от епископ Патрик Щрайф за суперинтендант на Методистката църква в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар