10 април 2011

Нов местен пастор в Русенски църковен окръг


Владимир Железов
Владимир Железов от град Добрич беше назначен от епископ Патрик Щрайф за местен пастор в Русенски църковен окръг. Той ще служи в църквите в Русе и Свищов под ръководството на пастор Даниел Топалски, който ще продължи да изпълнява задълженията на пастор на ЕМЕЦ - Русе и наблюдаващ пастор за целия окръг.
След 59-та Годишна конференция църквата в Свищов беше присъединена към Русенски църковен окръг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар