08 януари 2014

ПРОГРАМА НА БИБЛЕЙСКИТЕ ЧАСОВЕ

ВСЯКА СРЯДА, 18.00 ч.


105. Първосвещеническа молитва на Исус Христос (Йоан 17:1-26)

106. Исус Христос в Гетсиманската градина (четвъртък срещу петък) (Мат. 26:36-56; Марк 14:32-52; Лука 22:39-53; Йоан 18:1-12)

107. Исус Христос на съд пред първосвещениците (Мат. 26:57-75; Марк 14:53-73; Лука 22:54-71; Йоан 18:13-27)

108. Исус Христос на съд пред светските власти (в петък сутринта) (Мат. 27:2, 11-30; Марк 15:1-19; Лука 23:1-25; Йоан 18:28-19:16)

109. Гибелта на Юда (Мат. 27:3-10)

110. Кръстни страдания и смърт на Исус Христос (Мат. 27:31-56; Марк 15:20-41; Лука 23:26-49; Йоан 19:16б-37)

111. Погребение на Исус Христос (Мат. 27:57-61; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42)

112. Поставяне на стража на гроба Христов (Мат. 27:62-66)V. Възкресение на Исус Христос и Неговото възнесение на небето

113. Утро в първия неделен ден (Мат. 28:1-15; Марк 16:1-11; Лука 24:1-12; Йоан 20:1-8): а) възкресение на Исус Христос; б) жените, носещи миро; в) цел на пътешествието до гроба; г) време на пътуване до гроба; д) ангели се явяват на жените; е) наименование и вид на небесните вестители; ж) ангелска вест на жените; з) връщане на жените от гроба; е) Мария Магдалина, Петър и Йоан; Христос се явява на Мария Магдалина; и) Христос се явява на жените, носещи миро; й) подкупване на стражата

114. Вечер в първия неделен ден (Лука 24:12-49; Марк 16:12-18; Йоан 29:19-25): а) явяване на Исус на двамата ученика по пътя за Емаус и на Петър; б) явяване на Исус на апостолите без Тома115. Втори неделен ден (Йоан 29:26-32)

116. Възкръсналият Господ се явява на учениците при Тивериадското езеро (Йоан 21:1-25)

117. Явяване на възкръсналия Господ на Галилейската планина

118. Явявания на възкръсналия Господ, споменати от ап. Павел (1 Кор. 15:5-8)

119. Възнесение на Исус Христос (Марк 16:19-20; Лука 24:50-53)

Няма коментари:

Публикуване на коментар