06 май 2014

Програма за библейските часове в сряда (Деяния на апостолите)




1. Въведение (Лука 1:1-4; Деян. 1:1-5)

 

2. В Йерусалим (Деян. 1:6-6:7)

2.1. В очакване на Петдесетница (1:6-26)

2.2. Денят на Петдесетница (2:1-47)

2.3. Начало на гоненията (3:1-4:31)

2.4. Ответният удар (4:32-6:7)

 

3. Основи на мисионерската дейност по света (6:8 – 12:24)

3.1. Мъченикът Стефан (6:8 – 7:60)

3.2. Благовестителят Филип (8:1-40)

3.3. Савел приема християнството (9:1-31)

3.4. Корнилий приема вярата (9:32-11:18)

3.5. Разрастване и съпротива (11:19-12:24)

 

4. Апостолът между езичниците (12:25 – 21:17)

4.1. Първото мисионерско пътуване (12:25 - 14:28)

4.2. Йерусалмският събор (15:1 – 16:5)

4.3. Мисионерската дейност в Македония (16:6 – 17:15)

4.4. Павел в Атина (17:16-34)

4.5. Коринт и Ефес (18:1 – 19:41)

4.6. Още за Ефес (20:1 – 21:17)

 

5. На път за Рим (21:18 – 28:31)

5.1. Задържането и защитата на Павел (21:18 – 23:35)

5.2. Павел пред съда (24:1 – 26:32)

5.3. В Рим (27:1 – 28:31)

Няма коментари:

Публикуване на коментар